Valgregler

Valgregler – Partiliste – Sideordnet opstilling . Der kan være tvivl om partiernes opstillingsformer.

Partilisteopstilling betyder ,at de kandidater der er opstillet
øverst på listen er sikker på at blive valgt, såfremt partiet får nok stemmer til et mandat.Får spidskandidaten flere stemmer end der er nødvendige for et mandat tilfalder overskydende stemmer den næste på listen.
En kandidat kan derfor blive valgt på meget få personlige stemmer.

Sideordnet opstilling betyder at uanset hvor kandidaten står på listen, bliver vedkommende valgt, såfremt partiet opnår de stemmer der er nødvendige for et mandat .

Derfor stem personligt og sæt krydset ud for navnet på den person du mener der skal repræsentere dine holdninger.