Mine mærkesager

Mine mærkesager : Kort og klart :

Politik med friske øjne
Det er menneskets trang til retfærdighed,der gør demokratiet muligt og menneskets hang til df-lille-logo-blaa-lav-rgburetfærdighed,
som gør det nødvendigt.

1…
Jeg går ind for at pasningsgarantien for børn for forældre
der er i arbejde skal bevares.Er forældrene hjemmegående bør de selv tage vare på deres børn.
Dog skal der også være mulighed for at børnene kan komme i kontakt med ligestillede halvdags i børnehaver – legestuer.
Der bør kun ydes tilskud til max 2 børn.
Ældre – børneomsorg og hjemmehjælp skal i højsædet og der skal
være mere tid og flere penge til omsorg.
Madlavning bør så vidt muligt tilberedes på de lokale plejehjem.
og vores ældre skal have god nærende mad til rimelige penge.
Jeg vil arbejde for folkepensionister,hjemløse,bistandsklienter og
førtidspensionister, så de ikke får en forringet levestandard.

2…
Det nye Aalborg “bøffer” oplandsbyerne, trods lovede garantier om at de ikke ville blive ringere stillet!
Jeg vil arbejde for at yderområderne ikke bliver “glemt”
og forsømt i forhold til de store byer.
At nærdemokratiet og de lokale skoler i yderområderne bevares.
Pengene skal ikke bare bruges på Borgmesterens prestigeprojekter, såsom Havnefront og Musikhus.

3..
Jeg vil arbejde for bedre vilkår for turismen og erhvervet,
så der kan skabes bedre grundlag for nye arbejdspladser i oplandet.

4…
.
Jeg vil genskabe den tryghed der før var engang i det Danske samfund.
Mere synligt politi på gader og stræder,så
man igen kan gå på gaden, uden at skulle føle sig utryg.
At ytringsfriheden bliver genoprettet,således at man har ret til at sige sin mening, under ansvar.

5…
Holde Skat samt Politiet fast i vores målsætning om at flytte
resurser over til hvor behovet er, så det hele ikke går op i
klippekort, sikkerhedsseler, mobiltelefonsnak og fartkontrol.
Men at man derimod koncentrerer sig om svindel indenfor eksempelvis
pizzarier og andre virksomheder og at Politiet bruger mere tid på
opklaring af voldssager, indbrud etc.
Mere synligt politi på gader og stræder.

6…
Sætte nogle standarter for vores nye medborgere om at lære det Danske
sprog. Såfremt indvandrene vil bo her i landet, så skal de lære at læse,
skrive og forstå Dansk og indordne sig under vores love og normer. Jeg fatter ikke at det er muligt at rejse på ferie i det land de er flygtet fra! Når der er konstateret fredelige forhold i de krigshærgede lande må de rejse hjem og være med til at genopbygge deres land. Danmark kan ikke være socialkontor for hele verden.
Kommer der en økonomisk krise i Danmark kommer der andre “boller på suppen”. Det arbejdende folk vil så ikke længere finde sig i det. Det er kun fordi alle har det “ufatteligt godt” at man finder sig i det.Vi mangler jo ikke noget. I øjeblikket! Tiderne skifter på eet ell. andet tidspunkt – det har historien vist.Træerne vokser ikke ind i himmelen.
Vi får se! Håber ikke at jeg får ret.

 

7.. Styrke foreningslivet – bredde og eliteidræt i hele kommunen.

Til gavn for os alle.