Valgprogram Region Nordjylland

dannebrog-mona-jensen-615-558461_10150935811236930_64812949_n1. Den decentrale sygehusstruktur skal bevares og udbygges.Et portræt af John Bukdahl
De eksisterende sundhedsuddannelser i Nordjylland skal bevares.
Endvidere vil Dansk Folkeparti arbejde for at få lægeuddannelsen flyttet til Nordjylland.

2. Dansk Folkeparti vil arbejde for udbygning af ambulanceberedskabet, og sikre,
at alle ambulancer bemandes med paramedicinere, i form af kategori 3 reddere.

3. For at sikre et højt fagligt niveau skal psykiatrisk behandling kun foregå et sted i Nordjylland.
Udskrivning af patienter skal ske i tæt samarbejde mellem region og kommuner.
Det er uværdigt, at have venteliste til psykiatrisk behandling.

4. Landbruget, Fiskeriet og Industrien skal være frie erhverv.
Udvikling, uddannelse og iværksættere skal styrkes overalt i regionen.

4. I Dansk Folkeparti prioriterer vi udbygning af infrastrukturen højt.
I region Nordjylland er det af stor betydning for Turisme, Erhvervsliv og Bosætning, at vi får
afviklet trafikken nemt, hurtigt og hensigtsmæssigt, specielt vedrørende krydsning af Limfjorden.

6. Af hensyn til vore ældre medborgere og vore uddannelsessøgende skal den kollektive trafik
også fungere godt i yderområderne.

7. Miljøet skal bevares godt og flot til vore efterkommere.

Din region – Dit valg
X Dansk Folkeparti

DET ER – DIT LAND – DIT VALG

Vær ærlig ! – du er stort set enig med Dansk Folkeparti
– det er din nabo sikkert også.